Verleden en heden


Historie

Arnhems Buiten is een voormalig landgoed, prachtig gelegen op de grens van stuwwal en rivier, waarop met respect voor historie en natuur een kantorenpark is aangelegd dat uniek is in Nederland. Het park is van een uitzonderlijke schoonheid vol monumenten, kunst, zeldzame bomen en gazons en biedt een fantastische (werk)omgeving voor huurders en bezoekers.

Wij willen bij de ontwikkeling en herontwikkeling van het business park de historische en vaak spraakmakende architectuur zoveel mogelijk bewaren. Ook het oorspronkelijke landschapsplan blijft behouden.


Duurzame gebiedsontwikkeling

Een gebied als Arnhems Buiten duurzaam ontwikkelen betekent behouden wat we kunnen behouden en verbeteren waar dat mogelijk is. Maar ook zorgen voor een zo prettig mogelijke omgeving voor huurders en bezoekers. Het business park biedt alle ruimte om te ontwikkelen, herontwikkelen en innoveren. Dat doen we niet alleen, maar samen met de huurders op het park, gemeentes en regio en vele anderen.

Ook afvalmanagement is een belangrijk onderdeel van de duurzame ontwikkeling van het gebied.
Op Arnhems Buiten betalen de organisaties alleen voor afval dat daadwerkelijk wordt afgevoerd. Daarom hebben zij allen eigen afsluitbare containervoorzieningen. Afval dat wordt afgevoerd wordt eerst gewogen en de afgevoerde kilo’s worden vervolgens per organisatie en per gebouw geregistreerd,. Dit vormt de basis voor de facturatie die opgenomen is in de servicekosten. Deze manier van afvalmanagement is er op gericht organisaties bewust te maken van hun verbruik en ze te stimuleren het verbruik terug te dringen.

Maar wat natuurlijk vooral belangrijk is voor een werkomgeving is de kwaliteit ervan. Op Arnhems Buiten willen we er voor zorgen dat de bedrijven en organisaties die er gevestigd zijn het goed hebben. Ook dat is energie. Dat betekent dat we evenementen organiseren. En dat we er voor zorgen dat Arnhems Buiten een echt park blijft waar het prettig verblijven is.