Arnhems Buiten werkt aan slimme energieoplossingen voor de toekomst

30 januari 2023

Arnhems Buiten werkt aan slimme energieoplossingen voor de toekomst

Op Arnhems Buiten geven we vorm aan een nieuwe geschiedenis. Op donderdag 26 januari 2023 gaven nieuwe eigenaren City Developer-S en Perspectieffonds Gelderland (een fonds van de provincie Gelderland met Oost NL als fondsmanager) een inkijk in de nieuwe start van het terrein: een unieke plek in Nederland dankzij het groene stadslandschap, de monumentale gebouwen en het innovatieve verleden. In het bijzijn van gedeputeerde Jan Markink en Nermina Kundić wethouder economie in Arnhem blikten we samen met de 80 aanwezigen vooruit op een net zo innovatieve toekomst.  

Vooruitkijken op een innovatieve toekomst
Vooruitkijken op een innovatieve toekomst

In oktober van vorig jaar maakten City Developer-S en Perspectieffonds Gelderland bekend Arnhems Buiten te vernieuwen. Samen ontwikkelen zij het voormalig KEMA-terrein tot een hotspot voor bedrijven en talent met een focus op de energietransitie. Daarmee wordt het terrein nog meer onderdeel van Energy Hotspot Arnhem.   

Met de aankoop van Den Brink, het deel van Arnhems Buiten gelegen tussen TenneT en DNV, is er een duurzame oplossing gevonden voor het terrein. Op het gebied staan 20 gebouwen waarvan zes met een monumentale status. Thijs van Dieren van City Developer-S: “We merken dat veel bedrijven uit de energiesector interesse hebben in Arnhems Buiten en wat we daar aan het doen zijn. We zijn positief kritisch; ondernemers die mee willen doen, moeten echt iets komen brengen en toevoegen aan het geheel. We staan voor een groot maatschappelijk én ruimtelijk vraagstuk waar we met vele partijen samen aan gaan werken.” City Developer-S geeft naast het terrein in Arnhem ook invulling aan onder meer Perron038 in Zwolle.

Onderdeel van Energy Hotspot Arnhem

De regio Arnhem ontwikkelt zich tot een internationaal centrum van innovatie in de energietransitie. Bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen hebben hier een voortrekkersrol in de energietransitie. Arnhems Buiten is één van de drie locaties waarmee Arnhem zich verder wil ontwikkelen als economische Hotspot voor de energietransitie. Naast het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) met het daar gevestigde innovatiecluster, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Van Hall Larenstein die belangrijke kennislocaties vormen is er nu ook een nieuwe impuls op de locatie Arnhems Buiten. Connectr is de verbindende schakel tussen de gebieden. Connectr is een energie-innovatie ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en overheden, waar innovaties getest, gedemonstreerd en in praktijk gebracht worden om van daaruit te groeien. 

Compleet plaatje

"Arnhems Buiten is een unieke plek met een rijke historie in energie," legt Van Dieren uit: “De recente aankoop van het gebouw B42 op Arnhems Buiten maakt het plaatje compleet en voegt gelijk al vierkante meters aan het ecosysteem toe. Van belang is om dit terrein weer op het excellente niveau terug te krijgen. Een plek met allure waar veel vanuit gaat. We gaan daarom  als eerste investeren in het hart van het terrein, de oude entree herstellen en de kwaliteiten van het park weer meer zichtbaar maken.”

De toevoeging van het B42-gebouw werd onlangs afgerond, mede door een financiering van de Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland waarvan Oost NL fondsmanager is.  

Gedeputeerde Jan Markink heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor het Perspectieffonds Gelderland waarmee de provincie Gelderland grote maatschappelijk uitdagingen wil aanpakken.  Jan Markink: “Arnhems Buiten is het eerste voorbeeld waar je ziet dat de aanpak van het Perspectieffonds Gelderland werkt. Overheid en bedrijfsleven hebben elkaar hard nodig om op langere termijn grote investeringen te doen die essentieel zijn om in dit geval de energietransitie te laten slagen.”

Wendy de Jong, algemeen directeur Oost NL: “De provincie Gelderland heeft lef getoond door ons in staat te stellen deze gebiedsontwikkeling mogelijk te maken en ruimte te creëren aan innovatieve startups en volwassen bedrijven die werken aan oplossingen voor de energietransitie. Door Arnhems Buiten verder te ontwikkelen kunnen we samen met o.a. IPKW, Connectr, HAN en Hogeschool Van Hall Larenstein onze positie als toonaangevende en innovatieve regio versterken en bijdragen aan een duurzame toekomst.”

 

Welke ruimte kan Arnhems Buiten jou geven?