Hedge IoT Innovatieproject - Digitalisering Elektriciteitsnet in de Spotlight

25 januari 2024

Hedge IoT Innovatieproject - Digitalisering Elektriciteitsnet in de Spotlight

Het digitaliseren van het elektriciteitsnet speelt een cruciale rol in het bereiken van energieneutraliteit tegen 2050. Het Europese innovatieproject Hedge IoT voert momenteel pilots uit in zes landen om dieper inzicht te verkrijgen in de digitalisering van het elektriciteitsnet. Gelanceerd in januari in Athene, strekt dit ambitieuze project zich uit tot 2027 en omvat een breed consortium van TSO’s, DSO’s, onderzoekers en marktpartijen.

athene presentatie

Op Arnhems Buiten wordt de Nederlandse pilot uitgevoerd in samenwerking met TNO en de Vrije Universiteit Amsterdam. De kern van het project ligt in het verbeteren van communicatie tussen elektriciteitsopwekkers en -afnemers, wat essentieel is om netcongestie te verminderen en het net in balans te houden.

Om deze communicatie te bevorderen, is er behoefte aan uniforme digitale taal voor de aansturing van apparaten en productiemachines achter de meter, opslagfaciliteiten zoals batterijen, en aanbodregeling via hernieuwbare bronnen zoals wind en zon. Een uitdaging hierbij is het ontbreken van een uniforme taal tussen apparaten van verschillende fabrikanten en het gebrek aan veilige ruimtes voor privacy-respecterende data-uitwisseling.

Binnen het Hedge IoT-project wordt gezocht naar oplossingen voor deze knelpunten, met Arnhems Buiten als actieve deelnemer in dit internationale ecosysteem. Het doel is om het elektriciteitsnet op Arnhems Buiten te ontwikkelen tot een showcase die als voorbeeld kan dienen voor vergelijkbare gebieden.

Welke ruimte kan Arnhems Buiten jou geven?