Slim elektriciteitsnet op Arnhems Buiten met Hedge-loT

18 december 2023

Slim elektriciteitsnet op Arnhems Buiten met Hedge-loT

Al bijna 100 jaar staan energie en innovatie op Arnhems Buiten centraal. Passend bij het verleden maken we vanaf januari onderdeel uit van een innovatief Europees project genaamd Hedge-IoT. Doel van dit project: verslimming van het elektriciteitsnet. Ruim drie jaar lang werken vierenveertig bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen hieraan, met pilots in zes landen.

Slim elektriciteitsnet op Arnhems Buiten met Hedge-loT

Een van de pilots is op Arnhems Buiten. Samen met onder meer TNO en VU Amsterdam werken we aan de gecombineerde opgave van verduurzaming van de gebouwen en de verslimming van het energienet op het terrein. We realiseren lokale energieopwek èn opslag, om de afhankelijkheid van het overvolle energienet te beperken en het comfort in de gebouwen te verhogen.

Het project start met een inventarisatie van alle (on)mogelijkheden in het gebied en van de gebouwen. Vervolgens bedenken en testen we mogelijke oplossingen. Wil je met jouw organisatie aanhaken bij dit project? In deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de mogelijkheden om de komende jaren een bijdrage te leveren aan het project en daarmee aan het innovatieve karakter van Arnhems Buiten.

Welke ruimte kan Arnhems Buiten jou geven?